უთხოვარი
50
ტუია
20
სპირეა
15
კედარი
2000
კიპარისი
15
ვერცხლისფერი ნაძვი
140
ჰორტენზია
55
კოწახური
15
ტუია სმარაგდა
85
კედარი
20
ვერცხლისფერი ნაძვი
135
ჯუჯა ნაძვი
30