პეტუნია
8
იმპატიენსი
1.5
ცინერარია
1
ვერბენა
1.5
აბუტილონი
15სმ
3
მიხაკი
0.5
ფიკუსი ბენჟამენი
4
ტაგეტესი
15სმ
1
ქრიზანთემა
3
ტრადესანტია
15
პეტუნია
1
გაზანია
1.5