ცელოზია
10სმ
1.5
არეკას პალმა
1მ
150
ბეგონია
1
აბუტილონი
15სმ
3
გეორგინა
4
ამპელური პელარგონიუმი
7
ტაგეტესი
15სმ
1
ცინერარია
1
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
იმპატიენსი
1.5
კოლეუსი
15სმ
2
კალციონარია
5