ვიოლა
0.6
გაზანია
1.5
ჭორიკანა
15
ალისიუმი
5სმ
1
გეორგინა
2.5
ცინერარია
1
ბეგონია
1
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
პელარგონიუმი
25სმ
3
ტაგეტესი
15სმ
1
კალციონარია
5
პეტუნია
1