სანსევერა
50
სუკულენტი
20
ფიკუსი
12
აგლომენა
50სმ
80
კოდიუმი
600
გვიმრა
12
კროტონი
15
ფიტონია
5
ფიკუსი
200
კროტონი
10
იუკა
120
დრაცენა
50