ფიტონია
5
პატარა ეპიპრემიუმი
50სმ
25
ფიკუსი
20
მონსტერა
80
კროტონი
60სმ
25
დრაცენა
70სმ
25
ფიკუსი ბონსაი
35
იუკა
50სმ
50
ნოლინა
150სმ
2200
დიდი ეპიპრემიუმი
1მ
80
აგლომენა
50სმ
80