მონსტერა
80
პასიფლორა
30
ფიკუსი
12
დიფერბახია
30
კოდიუმი
600
ფიკუსი
25
ფიკუსი
30
ფიკუსი ბენჟამენი
140
მარანტა
12
იუკა
120
იუკა
80
ფიკუსი ბენჟამენი
850