ანთირიუმი
25
იმპატიენსი
1.5
ფიტონია
5
ჯუჯა ნაძვი
30
ჯუჯა ხე
5
დეკორატიული ქოთნები
70
ვერცხლისფერი კიპარისი
170
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
ციკასი
500
ფიკუსი
200
შეფლერა
15
დეკორატიული ქოთანი
5