პატარა ნაძვი
8
ზეთისხილის ხე
2550
ზეთისხილის ხე
2550
კაქტუსი
100
ზეთისხილის ხე
10000
ჯუჯა ხე
5
ლუგუსტრუმი
5
ოპიოპოგონი
10
სპირეა
15
როდოდენდრონი
20
ჰორტენზია
55
უთხოვარი
50
სუკულენტი
5
ნანდინა
35
ღვია
25
სურო
8
ნუში
10
კიპარისი
60
ფოტინია
210
ჯუჯა ნაძვი
30
აბელია
25 20
წყავი
35
ბზა
110
ვიბურნუმი
50