შეფლერა
400
მარანტა
12
პახირა
100
ფიკუს ბენჟამენი
350
დრაცანა
15
ჰამედორეა
100
იუკა
140
იუკა
80
დრაცენა
10
კოდიუმი
100
დრაცენა
50
ფიკუსი
30
ფიკუსი
25
გვიმრა
20
დრაცენა
50
დრაცენა
100
დრაცენა
12
სანსევერა
30
სანსევერა
15
სანსევერა
50
სანსევერა
50
ფიკუსი ბონსაი
180
ფიკუსი
200
აგლომენა
35